Συμβολικό Παιχνίδι

Home / Συμβολικό Παιχνίδι

Με το Συμβολικό Παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να αφομοιώνουν τα ερεθίσματα που δέχονται και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί το παιδί είναι υποχρεωμένο αδιάκοπα να προσαρμόζεται σ’ ένα κοινωνικό κόσμο ενηλίκων που τα ενδιαφέροντα τους και οι κανόνες τους είναι έξω από το δικό τους κόσμο που δεν καταλαβαίνει ακόμα καλά, ούτε γνωρίζει. Είναι απαραίτητο λοιπόν για την συναισθηματική και διανοητική του ισορροπία να μπορεί να διαθέτει ένα τομέα δραστηριότητας μέσα στον οποίο να μην είναι υποχρεωμένο να προσαρμοστεί στο πραγματικό αλλά αντίθετα να μπορεί να αφομοιώσει το πραγματικό χωρίς κυρώσεις.

Αυτός ο τομέας είναι το συμβολικό παιχνίδι το οποίο χρησιμεύει στην εξομάλυνση των συναισθηματικών διαφορών και στην αναπλήρωση των μη ικανοποιημένων αναγκών στην αντιστροφή ρόλων (υπακοή και επιβολή) στην απελευθέρωση και επέκταση του “εγώ”.