Καλοκαιρινό Camp!

Home / News / Καλοκαιρινό Camp!
Καλοκαιρινό Camp!

Καλοκαιρινό Camp!

Καλοκαιρινό πρόγραμμα για παιδιά 1ης και 2ας δημοτικού
ανά εβδομάδα με κόστος 150 ευρώ.
ΩΡAΡΙΟ από τις 8π.μ. εως 3.30μ.μ.
3 ώρες αγγλικά και μία ώρα αθλητικά ημερησίως.
Περίοδοι 5/7 έως 9/7
12/7 έως 16/7
19/7 έως 23/7
και 26/7 έως 28/7