Οι Στόχοι μας

Home / Οι Στόχοι μας

Στόχοι του Σχολείου

Η προσχολική ηλικία αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης του παιδιού και είναι μια περίοδος προετοιμασίας και οργάνωσης συγκεκριμένων λειτουργιών, προκειμένου το παιδί να μπορέσει:

 • Να δομήσει τη σκέψη και τη γλώσσα του και να ελέγξει το σώμα του.
 • Να ενταχθεί δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Να δραστηριοποιήσει και να αξιοποιήσει τις ατομικές του ικανότητες μέσα σ’ ένα ασφαλή και ευχάριστο χώρο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Θεωρούμε δεδομένο ότι το παιδί μαθαίνει καλύτερα όταν, τα αντικείμενα της μάθησης σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυνατότητές του.

Κατανοεί και εμπεδώνει τις έννοιες μέσα από εμπειρίες και όχι από μεμονωμένες δραστηριότητες.

Ακολουθούμε μια εξελικτική πορεία μάθησης, η οποία δημιουργεί τη βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξή του, μέσα από τις εξής ενότητες.

 • Παιχνίδι: Το παιδί ευχαριστιέται να παίζει. Παίζει με όλες του τις αισθήσεις, τις ανακαλύπτει, τις δοκιμάζει και τις αναπτύσσει. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτά εμπειρίες οι οποίες όταν επαναλαμβάνονται και αφομοιώνονται γίνονται γνώση.
 • Σωματικη ανάπτυξη: Το παιδί χρειάζεται να βοηθηθεί ν’ αποκτήσει συνείδηση του σώματός του. Με ασκήσεις-παιχνίδια, αναγνωρίζει όλα τα μέρη του σώματός του και μαθαίνει να τα χρησιμοποιεί σωστά (το καθένα χωριστά ή συγχρόνως) σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.
 • Λόγος: Ενώ το παιδί ανακαλύπτει το σώμα του και τις αισθήσεις του, παράλληλα μαθαίνει λέξεις που αναφέρονται σ’ αυτά και σιγά-σιγά καταφέρνει να χειρίζεται το λόγο, ο οποίος μεταφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Το πλούσιο λεξιλόγιο, χρειάζεται να γίνει σκοπός της οικογένειας και του σχολείου. Μέσα που βοηθούν την ανάπτυξή του, είναι το παραμύθι, το τραγούδι, η συζήτηση, το κουκλοθέατρο και η δραματοποίηση.
 • Δημιουργική ανάπτυξη: Εστιάζουμε στην ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών και στην ικανότητα να επικοινωνούν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με δημιουργικούς τρόπους μέσα από: Χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική, μαγειρική, κηπουρική.
  Σ’ αυτή την ηλικία, οι γνώσεις του παιδιού, δεν είναι διαχωρισμένες σε διαφορετικές ενότητες, αλλά αλληλένδετες, δηλαδή όταν κάποιο παιδί μαγειρεύει, μπορεί να μαθαίνει για επιστήμες, μαθηματικά, υγιεινή και πως να συνεργάζεται και να μοιράζεται συγχρόνως.
 • Συναισθηματική ανάπτυξη: Συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο αυτοέλεγχος, ο ζήλος, η επιμονή και η ικανότητα να βρίσκει κανείς κίνητρα για τον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει το νοητικό δυναμικό του. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν:
  Α) να κατανοούν τα συναισθήματα τους
  Β) να προσπαθούν να τα ελέγχουν
  Γ) να μπορούν να επικοινωνούν, να λύνουν τις διαφορές τους και να συνεργάζονται.
 • Γνώση και κατανόηση του κόσμου: Οι επισκέψεις που κάνουμε σε μουσεία, θέατρα, κινηματογράφο και οι εκδρομές, προσφέρουν γεωμετρικές, ιστορικές και καλλιτεχνικές γνώσεις μέσα από τις οποίες το παιδί κατανοεί τον κόσμο γύρω του.