Απόκτηση Εμπιστοσύνης

Home / Απόκτηση Εμπιστοσύνης

Η απόκτηση εμπιστοσύνης στον εαυτό τους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς στόχους της νηπιακής ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μαθαίνουν να αναχαιτίζουν την ανάρμοστη συμπεριφορά, να συγκεντρώνουν την προσοχή τους και να οργανώνονται προκειμένου να πετύχουν έναν εξωτερικό στόχο.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οι σχέσεις με τους συνομήλικους προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού των συναισθημάτων τους. Από αυτές τις σχέσεις μαθαίνουν να επικοινωνούν με σαφήνεια, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να διευκρινίζουν τα μηνύματά τους όταν δεν έχουν γίνει κατανοητά. Μαθαίνουν ακόμη να περιμένουν τη σειρά τους στις συζητήσεις και στα παιχνίδια.

Τώρα είναι σε θέση να μοιράζονται, να αναζητούν και να βρίσκουν κοινά σημεία στο παιχνίδι, να εκφράζουν τις διαφωνίες τους και να τις επιλύουν. Μαθαίνουν τέλος, να κατανοούν τα συναισθήματά, τις ευχές και τις επιθυμίες του άλλου.

Αυτό το μέρος της δουλείας του νηπιαγωγείου αποτελεί και τη μεγαλύτερη διαφορά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οποία ασχολείται από λίγο έως καθόλου με την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μέσα στην τάξη, με εξαίρεση ίσως κάποια σχολεία που έχουν κατανοήσει την σημαντικότητα αυτής της εκπαίδευσης.