Παίζω και Μαθαίνω … το Σάββατο!

Home / News / Παίζω και Μαθαίνω … το Σάββατο!
Παίζω και Μαθαίνω … το Σάββατο!

Παίζω και Μαθαίνω … το Σάββατο!

 

Το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του Σαββάτου, για το Σχολικό Έτος 2023 – 2024, ξεκινά το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου!

Το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε παιδιά 4 έως 7 ετών, τα οποία δεν φοιτούν στο Σχολείο μας!