Οι Ομάδες Μας

Home / Οι Ομάδες Μας

Τα παιδιά την ώρα του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι χωρισμένα σε ομάδες, ανάλογα με την ηλικία τους. Στην κάθε μια έχουμε δώσει για όνομα ένα διαφορετικό χρώμα, ώστε να είναι εύκολο για τα παιδιά να γνωρίζουν που ανήκουν.

Οι ομάδες είναι οι εξής:

ΚΟΚΚΙΝΗΗ ομάδα των πιο μικρών παιδιών, ηλικίας 2-3 ετών.
ΠΡΑΣΙΝΗΗ ομάδα των προ-προνηπίων, ηλικίας 3-4 ετών.
ΚΙΤΡΙΝΗΗ ομάδα των προνηπίων, ηλικίας 4-5 ετών.
ΜΠΛΕΗ ομάδα του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ηλικίας 5-6 ετών.

Η κάθε ομάδα έχει από 10 με 15 παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους.

Από την ηλικία των 3 ετών, λειτουργούν  ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ τμήματα.