Καλή Αρχή! Το Σχολείο ξεκινάει!

Home / News / Καλή Αρχή! Το Σχολείο ξεκινάει!
Καλή Αρχή! Το Σχολείο ξεκινάει!

Καλή Αρχή! Το Σχολείο ξεκινάει!

Καλή Αρχή, το σχολείο ξεκινάει, ελπίζοντας σε μια δια ζώσης εκπαίδευση για όλο το σχολικό έτος.