Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Home / News / Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού
Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, καθιερωμένη από τον ΟΗΕ. Η ειδική αυτή σύμβαση αναγνωρίζει ότι: “Το παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και µέριµνα”. Συμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας του 2015 η συναισθηματική ανάπτυξη προσδιορίζεται ως πρωταρχικής σημασίας (σε σύγκριση με ακαδημαϊκούς και συμπεριφορικούς παράγοντες), στην ανάπτυξη ενός παιδιού και στον προσδιορισμό του εάν ένα παιδί θα είναι ένας ευτυχισμένος και καλά λειτουργικός ενήλικας. Τα σχολεία επομένως χρειάζεται να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στο να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητες τους για να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή.